Hungary: Community of Hungarian Journalists (Magyar Ujsagirok Kozossége)

1114 Budapest
Kanizsai u. 6.
Hungary

Telephone: 36-1-209.34.94/161.04.88
Fax: 36-1-209.11.84
E-mail: [email protected]

President: Csaba Kósa
Contact: Terézia Katona-Endrody

Status: Associate Member