Frilansjournalisterne, Norway

Frilansjournalisterne, Norway

Freelance information in Norwegian from Norsk Journalistlag.


"Her finner du Frilansjournalistene/NJs veiledende satser for journalistisk arbeid. Satsene gjør det enklere å orientere seg i frilansmarkedet.

Satsene er justert i forhold til siste tariffoppgjør. Frilanssatsene anbefales også brukt av Fagpressens Redaktørforening."